Luni - Viner: 9:00 - 18:00 Simbata: 10:00 - 15:00 Duminica: zi libera

Noutăți 2019-01-15T12:27:39+00:00

Ziua ușilor deschise a Centrului de Afaceri Techno Textile HUB Soroca

La data de 30 Octombrie 2020, în incinta Incubatorului de Afaceri din Soroca, s-a desfășurat evenimentul dedicat zilei ușilor deschise în cadrul Centrului de Afaceri “Techno Textile HUB Soroca”, dedicat aniversării a doi ani de activitate. La eveniment au participat beneficiarii direcți ai proiectului, reprezentanții Consiliului Raional Soroca și Agenția pendru Dezvoltare Regională Nord. Printre oaspeții importanți la eveniment a fost Victoria Neaga, Manager de Proiect în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și Ana Ciurac, Coordonator de Programe din cadrul Fundației Est Europene. Participanții la eveniment au fost [...]

Thematic workshop organized in the context of the European Green Week 2020

A thematic workshop was held within the BOND project on 27 October 2020 in the context of European Green Week 2020. The event addressed collective actions to encourage young people to become actively involved in the cultivation, growth and processing of medicinal plants and aromatic. During the event, were applied the tools developed within the LAB Experiment organized in the Republic of Moldova during February - September 2020. During the workshop, were combined the theoretical presentations and practical tools for recognizing the different medicinal and hetero-oleaginous plants located on the [...]

Atelier de lucru tematic organizat în contextul săptămânii verde Europene 2020

La data de 27 Octombrie 2020, în cadrul proiectului BOND s-a desfășurat un atelier de lucru tematic în contextul Săptămânii Verde Europene 2020. În cadrul evenimentului au fost abordate acțiunile colective pentru încurajarea tinerilor de a se implica activ în cultivarea, creșterea și procesarea plantelor medicinale și aromatice. În cadrul evenimentului au fost aplicate instrumentele dezvoltate în cadrul Experimentului de Laborator organizat în Republica Moldova în perioada Februarie – Septembrie 2020. În cadrul atelierului, au fost îmbinate prezentările teoretice și instrumentele practice de recunoaștere a diferitor plante medicinale şi eterooleaginoase ce se [...]

Atelier de lucru tematic organizat în contextul săptămânii verde Europene 2020

În ultimul an, proiectul BOND, care este implementat de ProEntranse, și-a asumat o sarcină esențială, să realizeze un experiment de laborator în Republica Moldova. Experimentul de laborator este un proces de învățare care implică tineri, fermieri și grupuri de manageri ai terenurilor care urmează să participe la activități de consolidare a capacității și la implementarea planurilor de acțiune care conduc spre îmbunătățirea capacităților pentru afacerile din sectoarele agricole, în special din domeniul plantelor medicinale și aromatice. În această ordine de idei, la data de 27 Octombrie 2020, în cadrul [...]

Curs specializat de Business Fashion English

În scopul implementării acordului de parteneriat dintre ZIPhouse și Centrului de Afaceri Techno Textile HUB Soroca (TTH Soroca), ZIPhouse a inițiat un concept pentru consolidarea capacităților de dezvoltarea a businessului din domeniu industriei creative prin lansarea un curs specializat de Business Fashion English pe baza metodei de predare Cambridge cu suportul Grantului oferit de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Cursul este specializat pentru industria fashion și se bazează pe noțiuni și elemente din limba engleză adaptate industriei modei, care vor asigura acumularea de către participanți a cunoștințelor [...]

LAB Experiment successfully organized in Moldova by ProEntranse

In the last year, the BOND project took upon itself a key task, to undertake a Lab Experiment in Moldova. The Lab Experiment is a learning process involving farmers and land manager groups who will participate in capacity building activities and in the design of Action Plans that will lead to the signature of Memorandum of Understanding in different sectors for future cooperation. On February 25, 2020, ProEntranse organization, launched the first key event, focused on analyzing organizational performance and developing an Action Plan. Event #2 and 3 were originally [...]

JOC NARATIV pentru simulare – CARE ESTE POVESTEA TA?

La data de 18 Septembrie 2020, începând cu orele 16:00, pe platforma de comunicare digitală ZOOM, se va desfășura cea de-a 3-a sesiune de informare din evenimentului 3, desfășurat în Republica Moldova în formatul unui Experiment de Laborator în cadrul proiectului BOND (Bringing Organisations & Network Development to higher levels in the Farming sector in Europe/ Dezvoltarea organizațiilor și a rețelelor din sectorul agricol European). Ultima sesiune din cadrul Experimentului de Laborator se va baza pe un joc de cărți narativ folosit pentru a încuraja gândirea creativă și abstractă a [...]

Lab experiment in Moldova Event 3: Session 1 – Cooperative successful experiences

In the last year, the BOND project took upon itself a key task, to undertake a Lab Experiment in Moldova. The Lab Experiment is a learning process involving farmers and land manager groups who will participate in capacity building activities and in the design of Action Plans that will lead to the signature of Memorandum of Understanding in different sectors for future cooperation. On February 25, 2020, ProEntranse organization, launched the first key event, focused on analyzing organizational performance and developing an Action Plan. Event #2 and 3 were originally [...]

Lab experiment in Moldova Event 3: “Cooperative development, dialogue and Lego serious play”

In the last year the BOND project took upon itself a key task, to undertake a Lab Experiment in Moldova. The Lab Experiment is a learning process involving farmers and land manager groups who will participate in capacity building activities and in the design of Action Plans that will lead to the signature of Memorandum of Understanding in different sectors for future cooperation. On February 25, 2020, ProEntranse organization, launched the first key event, focused on analyzing organizational performance and developing an Action Plan. Event #2 and 3 were originally [...]