Luni - Viner: 9:00 - 18:00 Simbata: 10:00 - 15:00 Duminica: zi libera

Module de training pentru antreprenoare

//Module de training pentru antreprenoare

Module de training pentru antreprenoare

 

Planul sesiunilor de training oferă informațiile de bază pentru formatori și pentru viitorii cursanți și programul sesiunilor de training și ordinea materi- alelor. Toate modulele de training sunt structurate identic. Obiectivele primare de învățare în ecare modul sunt competențele care trebuie dezvoltate sau îmbunătățite și includ bibliogra a necesară și celelalte materiale auxiliare. Fiecare modul conține patru teme distincte, iar ecare temă este împărțită în patru sesiuni. În toate modulele este folosită ace- eași metodă însoțită de materiale auxiliare.

Abordarea predării și a învățării:


În module este folosită o abordare activă a predă- rii și învățării și combinația dinamică de activitate individuală și de grup cu scopul atingerii unui ni- vel înalt de e ciență. Baza teoretică și conținutul includ studii de caz, discuții de grup, schimb de experiență și învățare reciprocă (peer learning). Aplicarea acestor materiale asigură posibilitatea de a învăța unii de la alții și punerea în aplicare a noilor cunoștințe, abilități și atitudini în mediul de afaceri. Cursul complet de formare este o com- binație de materiale interactive pentru discuție, simulări și exemple din viața reală. Modulele asi- gură o abordare interactivă care include jocul de rol (role playing) și consilierea grupului de către experți (group coaching).

Formarea și materialele pentru formare:


Formarea și materialele pentru formare sunt adap- tate dinamicii formării interactive. Materialele sunt alcătuite din lecturi, handout-uri, exerciții, teme de lucru, șabloane, înregistrări video, șe de lucru, stu- dii de caz și jocuri de simulare.

Evaluarea formării:


Evaluarea formării se efectuează prin evaluarea zil- nică și evaluarea nală a modulului prin feedback-ul participanților și evaluarea grupului de participanți (peer group).

Durata formării:


Durata formării este doar orientativă. Fiecare modul de training va alcătuit din patru zile de seminar cu un total de 20 de ore, 5 ore/zi. Timpul necesar pentru sesiunile de training poate varia de regulă în funcție de necesitățile speci ce, solicitări etc.

Pentru a vedea tot documentul accesati aici: WE-Training-Guide-ROM

By | 2017-07-14T06:47:20+00:00 iulie 14th, 2017|PDF atasat|0 Comments

Leave A Comment